BILDOFT ROASTED SUGAR / KANEL & ÄPPLE

  • 49 kr
  • 15 kr
Artikelnummer: CAR ROASTED SUGAR
Dela

UTGÅR. Finns ej att köpa hos våra återförsäljare!

En doft där rostat socker och kanel skapar en fin symbios tillsammans med gröna äpplen. Den nötiga doften av rostat socker får en twist tillsammans med kanel vilket gör rumsdoften spännande på en ny nivå.

ANVÄNDNING / INSTRUKTIONER:
- Häng kortet där du önskar väldoft
- Kortet måste hänga fritt i luften för att undvika att oljan ger fläckarVARNING! Kan orsaka allergisk hudreaktion, Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer, Håll utom räckhåll för barn och husdjur. Endast avsedd som rumsdoft. Innehåll; LIMONENE DROIT (+100); DIETHYL MALONATE; DAMASCONE ALPHA; CITRONELLOL;  ALDEHYDE ALPHA METHYL CINNAMIQUE; ALDEHYDE CINNAMIQUE;  DIHYDROEUGENOL; Eugenol; RHODIAROME; VANILLINE