DOFTLJUS MED GLASKUPA BLACK CASHMERE / PATCHOULI OCH TRÄ

  • 349 kr
  • 140 kr

.

Artikelnummer: DOFTLJUS BLACK CASHMERE
Dela

UTGÅR!
Black Cashmere från K. Lundqvist Stockholm är en kryddig rumsdoft som skapar en lyxig känsla i rummet. Doftens inslag av patchouli är extra lyxig tillsammans med mysk. I bakgrunden anas tonkabönans karaktär av vanilj och kakao. Detta är en doft man minns och som imponerar!

MEDFÖLJER: Exklusiv förpackning och glaskupa
VOLYM: 300 gr / brinntid cirka 60 timmar
ÖVRIGT: 7% parfymolja / blyfri bommullsveke / sojavax som bas

ANVÄNDNING / INSTRUKTIONER:
- Avlägsna allt förpackningsmaterial och placera behållaren på ett underlag som tål värme. Ska ej stå i drag eller nära något som kan fatta eld
- Trimma veken till cirka 2cm och låt ljuset brinna cirka 3 timmar vid första eldningstillfället
- Behållaren kan bli varm så avvakta tills behållaren svalnat innan du lyfter på ljuset
- Medföljande glaskupa är för att bevara doften och hålla damm borta när ljuset inte är tänt
- Glaskupan ska alltid avlägsnas när ljuset används
- Spills vax på ömtåliga ytor torka försiktigt av med ljummet vatten för att undvika fläckar
- Tända ljus ska aldrig lämnas obevakade

CLP / INFORMATION;

VARNING Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Innehållet lämnas till mottagningsställe för farligt avfall.
Innehåller; 4-tert-Butylcyklohexylacetat, bensylacetat