DOFTPINNAR ROASTED SUGAR 500 ML / SOCKER & KANEL

  • 1 095 kr
  • 438 kr
Artikelnummer: RED-ROA-500
Dela

UTGÅR. Finns ej att köpa hos våra återförsäljare!

En doft där rostat socker och kanel skapar en fin symbios tillsammans med gröna äpplen. Den nötiga doften av rostat socker får en twist tillsammans med kanel vilket gör rumsdoften spännande på en ny nivå.

Till samtliga doftpinnar medföljer doftstickor och förpackning.

ANVÄNDNING / INSTRUKTIONER:
- Skruva av guldkorken som sitter på flaskans hals och lägg den sedan åt sidan
- Avlägsna resepluggen som är avsedd för att flaskan ej ska läcka under transport
- Skruva sedan tillbaka guldkorken och välj antal pinnar du vill börja med
- Önskar du mindre doft använder du färre pinnar, önskar du mer doftspridning så används flera pinnar
- Vi rekommenderar att börja med 3 - 5 och vid behov utöka antal pinnar
- Pinnarna bör vändas var 14:e dag eller när doften börjar avta
-Observera att luftfuktighet och andra faktorer kan spela en betydande roll för hållbarheten


VARNING! Kan orsaka allergisk hudreaktion, Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer, Håll utom räckhåll för barn och husdjur. Endast avsedd som rumsdoft. Innehåll; LIMONENE DROIT (+100); DIETHYL MALONATE; DAMASCONE ALPHA; CITRONELLOL;  ALDEHYDE ALPHA METHYL CINNAMIQUE; ALDEHYDE CINNAMIQUE;  DIHYDROEUGENOL; Eugenol; RHODIAROME; VANILLINE