REFILL ALMOND BLOSSOM 500 ML / MANDELBLOMMA & MANDARIN

  • 795 kr
  • 318 kr
Artikelnummer: REFILL ALMOND 500 ML
Dela

UTGÅR. Finns ej att köpa hos våra återförsäljare!

Almond blossom utvinns från mandelblomman och har en svag doft av mandel. Den blomstrande doften har även små mängder med mandarin tillsatt för att bryta av med sötma samtidigt som balsamico balanserar den blommiga och söta karaktären på ett elegant sätt.

MEDFÖLJER 10 stycken naturfärgade pinnar

ANVÄNDNING / INSTRUKTIONER:
-Skruva av korken och resepluggen som sitter på flaskans hals och lägg åt sidan.
- Ställ den tomma behållaren som ska fyllas med refillvätskan på ett underlag som tål parfymoljan om spill sker
- Om det finns parfymolja kvar efter påfyllning till annan flaska skett rekommenderar vi att du försluter flaskan med resepluggen och skruvkorken igen tills det är dags för att fylla på doftpinnebehållaren igen
- Placera sedan medföljande doftstickor i behållaren
- Önskar du mindre doft använder du färre pinnar, önskar du mer doftspridning så används flera pinnar
- Vi rekommenderar att börja med 3 - 5 som en start. Öka med antal pinnar vid behov
- Pinnarna bör vändas var 14:e dag eller när doften börjar avta
- Vi rekommenderar att handskar används när påfyllning från refillflaskan till flaska för doftpinnar sker för att minimera risken att få spill på kläder eller händer. Om spill sker torka direkt upp med en fuktig trasa för att förhindra att parfymoljan ger fläckar


VARNING! Kan orsaka allergisk hudreaktion, Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer, Håll utom räckhåll för barn och husdjur. Endast avsedd som rumsdoft. Innehåll; Alcool phenylethylique, Aldehyde hexyl cinnamique, Dowanol PM, Alcool cinnamique, Aldehyde anisique, Florhydral, Indol, Floralozone